___ Aktuality Informace ZŠ Brána jazyků Fotografie Facebook Kontakt

Fotografie dílny a prací žáků

Keramická dílna sídlí v prostorách, ve kterých původně byly umístěny dílny pro vyučování pracovních činností. Podívejte, jak se dílna za dobu přestavby proměnila.

Aktuální fotografie naleznete na facebookovém profilu dílny.
facebook.com/Keramicka-dílna-ZŠ-Brána-Jazyků

před ...

... a po